På produktemballasjen vår brukes en rekke symboler for å raskt og tydelig formidle viktig informasjon om produktets innhold og bruk. I hovedsak følger disse symbolene standarden SS-EN ISO 15223-1 Medisinsk utstyr – Symboler som skal brukes når du merker produkter og informasjon til forbrukere.
BRUKTE SYMBOLER OG DENS BETYDNING:
 • Ateranvand_ej

  Produktets artikkelnr.

 • Ateranvand_ej

  Ikke bruk om igjen. Kun for engangsbruk.

 • Ateranvand_ej

  Siste forbruksdag. Ikke bruk etter utgangen av oppgitt år / måned.

 • Ateranvand_ej

  Batch code. Koden angir produsentens produksjonskode.

 • Ateranvand_ej

  Produktene eller produktenes forpakning inneholder naturlig lateks.

 • Ateranvand_ej

  Produsent

 • Ateranvand_ej

  Indikerer at artikkelen er et medisinsk produkt

 • Ateranvand_ej

  Produktet er sterilisert gjennom aseptisk produksjonsprosess.

 • Ateranvand_ej

  The product is sterilised using irradiation.

 • Ateranvand_ej

  Må ikke brukes hvis forpakningen er brutt.

 • Ateranvand_ej

  Enkelt sterilt barrieresystem

 • Ateranvand_ej

  Produksjonsdato

 • Ateranvand_ej

  Må ikke utsettes for direkte sollys

 • Ateranvand_ej

  Oppbevares tørt

 • Ateranvand_ej

  Temperaturbegrensning. Angir høyeste respektive laveste oppbevaringstemperatur.

 • Ateranvand_ej

  Temperaturbegrensning. Angir høyeste respektive laveste oppbevaringstemperatur.

 • Ateranvand_ej

  Forsiktig, se medfølgende dokumenter

 • Ateranvand_ej

  Se bruksanvisning for bruk – indikerer at brukeren må lese bruksanvisningen.

 • Ateranvand_ej

  Rengjør såret

 • Ateranvand_ej

  Fjern plasterets beskyttende papir (merket 1)

 • Ateranvand_ej

  Påfør plasteret over såret

 • Ateranvand_ej

  Fjern den beskyttende plastikken (merket 2)

 • Ateranvand_ej

  Fjern plasteret etter 24 timer

 • Ateranvand_ej

  Rengjør såret

 • Ateranvand_ej

  Påfør plasteret over såret

 • Ateranvand_ej

  Fjern plasteret etter 24 timer

 • Ateranvand_ej

  Fornybart materiale

 • Ateranvand_ej

  Informasjon på salvequick.com

 • Ateranvand_ej

  Informasjon

 • Ateranvand_ej

  Importør. Angir enheten som importerer den medisinske enheten til markedet

 • Ateranvand_ej

  Distributør. Angir enheten som distribuerer den medisinske enheten i markedet

 • Ateranvand_ej

  Inneholder farlige stoffer. Angir en medisinsk enhet som inneholder stoffer som kan være karsinogene, mutagene, reprotoksiske (CMR), eller stoffer med endokrine skadelige egenskaper

 • Ateranvand_ej

  Oversettelse. Angir at den originale informasjonen om den medisinske enheten har blitt oversatt, og at oversettelsen supplerer eller erstatter den originale informasjonen

 • Ateranvand_ej

  Ompakking. Angir at en modifikasjon/rekonfigurasjon av pakningen til den originale medisinske enheten er utført

 • Ateranvand_ej

  Nettsted for pasientinformasjon

 • Ateranvand_ej

  Produksjonsland

 • Ateranvand_ej

  Resirkulerbar emballasje

 • Ateranvand_ej

  Kast i husholdningsavfall

 • Ateranvand_ej

  Grønt Punkt. Angir at produsenten av emballasjen har bidratt økonomisk til resirkulering av emballasjen

 • Ateranvand_ej

  Anslått skilt. Nominell verdi (volum eller vekt)

 • Ateranvand_ej

  Begrenset mengde. Farlig gods som er pakket i samsvar med unntaket for begrenset mengde.

 • Ateranvand_ej

  Omvendt epsilon. Aerosoldispenser oppfyller kravene i 75/324 / EEC.

 • Ateranvand_ej

  Produksjonsnummer og utløpsdato trykt på bunnen av beholderen

 • Ateranvand_ej

  Kantvolum: (Stor kapasitet, total kapasitet, for beholdere som inneholder 100 ml eller mer. Antallet avhenger av volumet på beholderen)