Trygg sårbehandling for mennesker og planeten

Vi mener at det er vårt ansvar som varemerke og selskap å bidra til å skape en bærekraftig utvikling. Med målbare mål og handlinger ønsker vi å drive bærekraftig vekst, og vi etterstreber og arbeider kontinuerlig mot å bil et mer bærekraftig valg for kundene våre.

Overordnede ambisjoner

Vi ønsker å være en kategorileder innen bærekraft og tilby løsninger for en sirkulær økonomi.

Vår ambisjon er at bærekraft skal integreres i alle våre produkter og prosesser ved å gjøre kontinuerlige bærekraftige forbedringer. Materialer må byttes mot mer miljøvennlige alternativer, klimagassutslippene fra produksjon og transport må reduseres og det må legges til rette for gjenvinning av brukte produkter.

Vi streber etter å være transparente ved å kommunisere våre miljømål, handlinger og fremskritt, og vi ønsker å opplyse og inspirere kundene våre på reisen vår.

Vårt mål er å veilede våre forbrukere og gjøre det enklere for dem å ta bevisste bærekraftige valg når de kjøper sårpleie- og fotbehandlingsprodukter. Vi kommer til å implementere tydelig kommunikasjon om våre bærekraftsforbedringer for produkter og emballasjemateriale og deres gjenvinning.

Orkla Wound Cares bærekrafts-plan bygger på Orklas bærekraftstrategi som igjen er basert på FNs bærekraftmål – UN Sustainable Development Goals (SDGs).

Fokusområder

Vi har satt oss ambisiøse mål for å forbedre vår verdikjede og våre produkter innen 2025. Vi kommer til å fokusere på å forbedre alle elementer i bærekraften for våre kjerneprodukter, og har definert fire fokusområder.

Sikre produkter

Vi garanterer sikkerheten i vår virksomhet og hele verdikjeden. Ved å sørge for sikre kvalitetsråvarer og produkter som er produsert på en måte som beskytter mennesker og planeten, kan vi garantere våre kunders fortroende for sikre produkter.

Bærekraftig innkjøp

Vi kommer til å redusere miljøfotavtrykket fra emballasje og produkter ved å tilby produkter laget av bærekraftige råmaterialer og forpakninger basert på fornybare eller resirkulerte materialer. Vi ønsker å utvikle emballasjeløsninger som bidrar til sirkulær bruk av emballasjematerialer og dermed redusere klimapåvirkningen.

Miljøengasjement

Vi kommer til å fornye våre produkter og arbeidsmåter for å redusere klimapåvirkning. Gjennom å se over våre arbeidsmåter og gjøre systematiske insatser for å redusere energiforbruk, utslipp og avfall, overgå til fornybare energikilder og utforske sirkulære forretningsmodeller kommer vi å redusere klimapåvirkning og avfall i alle ledd.

Omtanke for mennesker og samfunn

Vi skal være en rollemodell i samfunnet og utvikle oss i en retning som vi også ønsker for alle andre, og være en ansvarlig og omsorgsfull arbeidsgiver. Det betyr å utvikle et sikkert og sunt arbeidssted med en åpen kultur og nulltoleranse for diskriminering. Vi skal være den endringen vi ønsker å se, og på den måten utgjøre en forskjell i samfunnet.

Våre mål for 2025

Woman swinging

Sikre produkter

 • Våre produksjonsprosesser overvåkes nøye for å oppfylle de høyeste standardene
 • Vi samarbeider tett med våre leverandører med fokus på sikkerhet og menneskerettigheter
 • Våre produkter overholder krav til sikkerhet og miljøpåvirkninger

Bærekraftig innkjøp

 • All emballasje skal være resirkulerbar og med klare resirkuleringsinstruksjoner
 • Forbrukerpakninger skal være laget av minst 50 % resirkulert materiale
 • Bølgepappesker skal inneholde 80 % resirkulerte fiber.
 • Vi skal ha økt mengde med plast fra fornybare eller resirkulerte kilder i emballasje og produkter
 • Den totale mengden emballasje skal reduseres

Miljøengasjement

 • Vi skal redusere energiforbruk og klimagassutslipp i egen virksomhet og under transport
 • Energi som brukes i våre fabrikker skal komme fra fornybare kilder
 • Vi skal holde avfallet fra prosesser, både før og etter forbrukerleddet, på et lavt nivå
 • Vi skal initiere nye forretningsmuligheter knyttet til sirkulær økonomi

Omsorg for mennesker og samfunn

 • Vi skal være en ansvarlig arbeidsgiver
 • Vi skal ha sunne arbeidsplasser uten personskader
 • Vi skal ha en arbeidskultur med høy integritet, respekt og ingen diskriminering

Eksempler på fremskritt så langt

Sikre produkter

 • Rutine er på plass for å vurdere nye produkter og materialer rutinemessig for sikkerhet og miljøpåvirkning
 • Vekt- og optiske sensorer er implementert på våre produksjonslinjer for nøye overvåking av prosesskvalitet
 • Plan for leverandørrevisjoner er på plass og dialog med leverandører pågår løpende

Bærekraftig innkjøp

 • Majoriteten av Salvequicks emballasje er resirkulerbar.
 • 50 % av Salvequicks produkter har instruksjoner for resirkulering på emballasjen. Målet er å nå 100 % i 2025.
 • 2750 kg CO2eq reduksjon per år* ved å endre plastposene i hele Salvequick Cover-serien fra fossil til plantebasert plast (fornybar sukkerrørbasert plast) .
 • 70 % av tekstilmaterialet i plaster kommer fra fornybare kilder (cellulosebasert).
 • >80 % resirkulert papir brukes i bølgepappmaterialer.
 • 15 % av alle plastmaterialer kommer fra fornybare eller resirkulerte kilder.
 • 2700 kg CO2eq reduksjon per år ved å erstatte plastbånd av PVC rundt Salvequicks distribusjonspakninger med papirbånd fra resirkulert fiber.

*Grønn polyetylen (PE) produseres ved bruk av etanol, et biprodukt i sukkerproduksjon med sukkerrør. Den inneholder ingen fossile råmaterialer og kan resirkuleres i eksisterende resirkuleringsstrømmer. Sukkerrør er i sin tur 100 % fornybart og bidrar til å redusere CO2-utslippene. Grønn PE fjerner opp til 2,15 tonn CO2 fra atmosfæren for hvert tonn som produseres (kilde: LCA study by E4tech & LCA Works)

Miljøengasjement

 • 5 % reduksjon av klimagassutslipp i forhold til inntekter i egen virksomhet i 2021 sammenlignet med året før.
 • 11 % reduksjon av det totale avfallet i forhold til inntektene i våre egne fabrikker i 2021, sammenlignet med året før.
 • Første transportavtale inngått i 2021 for bruk av 50 % biodrivstoff for transporter i Sverige. Biodrivstoff sparer inn 90 % CO2eq sammenlignet med fossilt drivstoff.
 • Reduserte transporter ved å skifte til lokale leverandører av tekstilplaster, beskyttende papir og trykking av barneplaster.
 • Våre egne fabrikker bruker 100 % fornybar elektrisitet
 • 65 % av våre firmabiler kan kjøres med fossilfritt drivstoff. Målet er å nå 100 % innen 2025.

50

Prosent av Salvequicks produkter har instruksjoner for resirkulering på emballasjen.

70

Prosent av tekstilmaterialet i plaster kommer fra fornybare kilder (cellulosebasert).

100

Prosent fornybar elektrisitet brukt i egne fabrikker