Produktsymboler

På våre produktpakninger bruker vi en rekke symboler for rask og tydelig kommunikasjon av viktig informasjon om produktenes innhold og bruk. Alle standard symboler for medisinske enheter er i samsvar med ISO 15223-1:2021.

Nedenfor finner du symbolene på våre forpakninger og beskrivelser av disse. Beskrivelsene er oversatt fra engelsk.

Symboler og deres betydning:

Katalognummer. Indikerer produsentens katalognummer slik at den medisinske enheten kan identifiseres

Batch-kode. Indikerer produsentens batch-kode slik at batch eller lot kan identifiseres.

Unik enhetsidentifikasjon. Indikerer en bærer som inneholder informasjon om unik enhetsidentifikasjon.

Bruk før-dato. Indikerer datoen etter hvilken den medisinske enheten ikke skal brukes.

Sterilisert med stråling. Indikerer en medisinsk enhet som har blitt sterilisert med stråling.

Sterilisert ved bruk av antiseptiske prosessteknikker. Indikerer en medisinsk enhet som har blitt produsert med godkjente aseptiske teknikker.

Inneholder, eller tilstedeværelse av, naturlig lateksgummi. Indikerer tilstedeværelse av tørr naturgummi eller naturlig lateksgummi som et konstruksjonsmateriale i den medisinske enheten eller forpakningen for den medisinske enheten.

Inneholder ikke / ingen tilstedeværelse av naturlig lateksgummi.

Lateks i forpakningens lim. Indikerer at innpakningspapiret som plasteret ligger i er forseglet med lim som inneholder lateks.

Må ikke brukes hvis forpakningen er skadd og se instruksjoner for bruk Indikerer en medisinsk enhet som ikke skal brukes hvis pakningen har blitt skadd eller åpnet, og at brukeren skal se i brukerinstruksjonene for mer informasjon.

Temperaturgrense. Indikerer temperaturgrensen som den medisinske enheten kan eksponeres for med hensyn til sikkerheten.

Øvre grense for temperatur. Indikerer den øvre grensen for temperatur som den medisinske enheten kan eksponeres for, med hensyn til sikkerheten.

Nedre grensetemperatur. Indikerer den nedre grensen for temperatur som den medisinske enheten kan eksponeres for, med hensyn til sikkerheten.

Hold tørr. Indikerer en medisinsk enhet som må beskyttes mot fuktighet.

Conformité Europée.

Medisinsk enhet. Indikerer at en artikkel er en medisinsk enhet.

Må ikke gjenbrukes. Indikerer en medisinsk enhet som er beregnet for engangsbruk.

Skal kuttes til ønsket lengde.

Produsent. Indikerer produsenten av den medisinske enheten.

Produksjonsdato. Indikerer datoen da den medisinske enheten ble produsert.

Produksjonsland. Skal identifisere landet der produktet ble produsert.

Nettsted med informasjon til pasienten. Indikerer et nettsted der en pasient kan innhente tilleggsinformasjon om det medisinske produktet.

Informasjon på Salvequick.com

Informasjon

Importør. Indikerer enheten som importerer den medisinske enhet til det aktuelle stedet.

Distributør. Indikerer enheten som distribuerer den medisinske enheten til det aktuelle stedet.

Inneholder farlige stoffer. Indikerer en medisinsk enhet som inneholder stoffer som kan være kreftfremkallende, mutagene, reproduksjonsgiftige (CMR), eller stoffer med egenskaper som er hormonforstyrrende

Oversettelse. Indikerer at den originale informasjonen om den medisinske enheten har gjennomgått en oversettelse som supplerer eller erstatter den originale informasjonen.

Reemballering. Indikerer at det har skjedd en endring av konfigureringen av den originale pakningen til den medisinske enheten.

Kontaktinformasjon – telefonnummer

Enkel steril barriere-system. Indikere et enkel steril barriere-system

Tilnærmet-symbol. Nominell verdi (volum eller vekt)

Begrenset kvantitet. Farlig gods som er pakket i samsvar med unntak for begrenset kvantitet.

Omvendt epsilon. Aerosoldispenser oppfyller kravene i 75/324/EEC.

Lot-nummer og utløpsdato trykt på bunnen av beholderen

Full volum: (Breddfull kapasitet, total kapasitet, for beholdere som inneholder 100 ml eller mer. Antall avhenger av volum for beholder)

Forsiktighet. Indikerer at forsiktighet er påkrevd ved håndtering av enheten eller en kontroll nær der symbolet er plassert, eller at gjeldende situasjon krever oppmerksomhet fra operatøren eller inngrep fra operatøren for å unngå uønskede konsekvenser.

Se instruksjonene for bruk, eller se elektroniske instruksjoner for bruk. Indikerer behovet for at brukeren ser i instruksjonene for bruk.

Produktet inneholder 40 % salisylsyre

Gjenta etter 24 timer

Rengjør såret

Påfør plasteret over såret

Fjern plasteret etter 24 timer

Fjern plasterets beskyttende papir (merket 1)

Påfør plasteret over såret

Fjern den beskyttende plastikken (merket 2)

Fjern plasteret etter 24 timer

Resirkuleringssymboler og deres betydning:

Grønt punkt. Indikerer at produsenten av forpakningen har bidratt økonomisk til et kvalifisert nasjonalt system for emballasjeinnsamling.

Plantebasert materiale. Plantebaserte materialer er delvis eller helt laget av planter eller andre fornybare landbruks-, vann- eller skogbrukskilder.

Biobasert materiale. Biobaserte materialer er delvis eller helt laget av biologiske kilder.

Resirkulerbar

Resirkulert innhold (med angitt prosentvis mengde)

Triman – Fransk symbol. Indikerer metode for avfallshåndtering.

Avfallshåndteres som husholdningsavfall. (Potensielt smittebærende materiale. Må ikke sorteres for resirkulering.)

Plasterinnpakning er laget av papp

Boksen er laget av papp

Avfallshåndter produktet som husholdningsavfall. (Potensielt smittebærende materiale. Må ikke sorteres for resirkulering.)

Avfallshåndteres som husholdningsavfall

Brett er laget av polyetylenterephthalate (PET)

Brosjyren er laget av papir

Teip-dispenser er laget av polystyren

Teip-dispenser er laget av polystyren

Kjerne/spole er laget av polypropylen

Kjerne/spole er laget av polystyren

Spraybeholderen laget av plast/diverse metaller

Kartongen er laget av bølgepapp. 90 % resirkulert innhold. Resirkulerbar

Posen er laget av LDPE (Low density polyethylene)

Brettet er laget av papp

Boksen er laget av bølgepapp

Boksen er laget av papp

Boksen er resirkulerbar

Avfallshåndter produktet som husholdningsavfall. (Potensielt smittebærende materiale. Må ikke sorteres for resirkulering.)

Pouch/sachet er laget av komposittmateriale (blanding av papir, plast og aluminium)

Plasterboksen er resirkulerbar

Boksen er laget av papp

Posen er laget av LDPE (Low-density polyethylene)