Konkurransevilkår

 1. Konkurransen er åpen for personer over 18 år bosatt i Norge, med unntak av ansatte (og deres familie) i Orkla Health AS og Mersalg AS (heretter kalt «Orkla og Mersalg») og tilknyttede selskap, deres enheter og andre profesjonelle aktører tilknyttet denne konkurransen. Ved å delta i konkurransen anses deltaker å akseptert disse vilkårene, da de er gjort tilgjengelig på påmeldingssiden som det er vist til ved påmelding.
 2. Konkurransen varer fra 10. mars 2024 til og med 20. mai 2024 (”konkurranseperioden”).
 3. Vi bruker en tilfeldig metode for utvalget av vinner: Dette kan inkludere å bruke en tredjeparts trekningstjeneste, godkjent tilfeldighetsgenerator.
 4. Vinnerne må ha levert korrekt svar på påstander via kontaktskjemaet.
 5. Premier i potten: 20 barnesykler til en verdi av 1700-1900kr pr sykkel.
 6. Arrangøren reserverer seg retten til, etter eget skjønn, å holde tilbake premien dersom de anser en vinner som ukvalifisert, dersom deltakelsen i konkurransen ikke er gyldig eller dersom vinneren ikke oppfyller kravene som er fastsatt i disse konkurransevilkårene. Arrangøren reserverer seg retten til å holde tilbake eller modifisere konkurransen ved uforutsette omstendigheter, eller ved omstendigheter som er utenfor arrangørens kontroll.
 7. Ansvarsfraskrivelse: Orkla og andre partnere i denne konkurransen tar ikke ansvar for eventuelle skrivefeil eller andre utilsiktede misforståelser. Orkla tar heller ikke ansvar for eventuelle personskader som måtte oppstå ved bruk av premien, eller at premien er sikker å bruke. Premien brukes på for eget ansvar og for egen risiko, herunder at man alltid må bruke egnet sykkelhjelm.
 8. Hvis, av en eller annen grunn, konkurransen eller premien ikke kan bli gjennomført som planlagt av grunner som er utenfor Orkla sin kontroll, vil Orkla reservere seg retten til å, når som helst og uten forvarsel, annullere, terminere eller modifisere hele eller deler av konkurransen.
 9. I den utstrekning loven tillater, vil arrangørene ikke være ansvarlige for konkurransen eller premien, og tar ikke særlig ansvar for deltakelse som er ugyldig på grunn av tekniske problemer utenfor arrangørens kontroll eller problemer angående tilgang til nettsiden.
 10. Konkurransen og vilkårene er underlagt norsk lov og er underlagt de norske domstolenes eksklusive jurisdiksjon.
 11. Arrangøren av konkurransen er Orkla Health AS.